Aanvullende werkzaamheden

Armada VvE Beheer verricht aanvullende werkzaamheden voor VvE’s en vastgoedbeheerders, ook als u nog geen klant bent bij Armada VvE Beheer. U kunt ons benaderen voor de onderstaande werkzaamheden:

 

Bouwkundige werkzaamheden

– Voorbereiding en begeleiding van (grootschalige) onderhoudswerkzaamheden;
– Opstellen van een meerjarenonderhoudsplan , volgens NEN 2767;
– Advisering bij contractering van aannemers, opstellen van de leveringsvoorwaarden;
– Het aannemen en verwerken van technische storingen en reparatieverzoeken;
– Aanvragen en beheren van de onderhoudscontracten;
– Opstellen van de jaarlijkse preventieve onderhoudswerkzaamheden (jaarplan);
– Directievoering bij groot onderhoud;
– Verzorgen van bouwkundig tekenwerk, bestekken en werkomschrijvingen;
– Onafhankelijke advisering bij onderhoudswerkzaamheden;
– Verzorgen van keuringen, zoals de aankoopkeuring, opleverkeuring of mutatiekeuring;
– Beoordeling van offertes en verzorgen van een gunningsadvies.

 

Organisatorische werkzaamheden

– Opstarten van slapende en nieuwe VvE’s; dossieronderzoek (splitsingsakte en reglementen), opstellen van een plan van aanpak en het organiseren van de eerste VvE-vergadering;
– Opstellen van huurdersverklaringen;
– Het verzorgen van voorzitterschap voor de vergaderingen;
– Verzorgen van de salarisadministratie (huismeester);
– Het opstellen van het huishoudelijk reglement;
– Jaarlijks opstellen en doorbelasten van de stookkosten.

 

Transparante aanpak voor aanvullende werkzaamheden

Armada VvE Beheer staat voor een transparante werkwijze. We hebben ervoor gekozen om niet met standaard tarieven te werken, die gebaseerd zijn op een percentage van de aanneemsom. We omschrijven onze werkwijze in een offerte en bieden deze vrijblijvend aan.

Als u meer wilt weten over onze werkwijze kunt u ons bellen, of via het contactformulier contact opnemen.