Veelgestelde vragen

Ja, u mag uw appartement verhuren conform het modelreglement. Alvorens de huurders uw appartement betrekken dient u ervoor zorg te dragen dat het bestuur een ondertekende verklaring van uw huurders ontvangt dat zij de bepalingen van het modelreglement en eventuele huishoudelijk reglement alsmede eventuele regels...

Een huishoudelijk reglement kan iedere VvE zelf opstellen en is een nuttige aanvulling op de splitsingsakte. In het huishoudelijk reglement staan regels van ‘huishoudelijke’ aard. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het vastleggen van de kleurstelling van zonneschermen, regels over huisdieren, gebruik van de gemeenschappelijke...