Mag ik mijn appartement verhuren?

Ja, u mag uw appartement verhuren conform het modelreglement. Alvorens de huurders uw appartement betrekken dient u ervoor zorg te dragen dat het bestuur een ondertekende verklaring van uw huurders…

Lees verder

Wat is een huishoudelijk reglement?

Een huishoudelijk reglement kan iedere VvE zelf opstellen en is een nuttige aanvulling op de splitsingsakte. In het huishoudelijk reglement staan regels van ‘huishoudelijke’ aard. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken…

Lees verder

Wat is een modelreglement?

In het modelreglement VvE c.q. splitsingsreglement staat onder andere wat uw rechten en plichten zijn als appartementseigenaar. Bekijk de modelreglementen vanaf 2006.

Lees verder

Hoe kom ik aan een splitsingsakte?

U ontvangt een splitsingsakte van de notaris u bij aankoop van uw appartement. Blijft de notaris in gebreke, dan kunt u hem hier op aanspreken of de splitsingsakte opvragen bij…

Lees verder