Wat is een splitsingsakte?

In de splitsingsakte staan de verhoudingen, regels, rechten en plichten die van toepassing zijn op de leden van de VvE. De splitsingsakte is samengevat een omschrijving van het appartementencomplex,  de…

Lees verder

Wat is appartementsrecht?

Als u een appartement koopt, koopt u in feite het recht op een deel van het complex. Dit heet een appartementsrecht. Naast gebruik van uw eigen appartement heeft u recht…

Lees verder

Wat is een slapende VvE?

Wanneer er niet of te weinig vergaderd wordt, er geen of te weinig financiële verantwoording wordt afgelegd en er geen of te weinig onderhoud wordt gepleegd aan gemeenschappelijke delen van…

Lees verder

Wat is een VvE?

De Vereniging van Eigenaars (VvE) voert het beheer van de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex en ziet toe op de nakoming van de verplichtingen die de appartementseigenaren ten opzichte van…

Lees verder

Meerjarenonderhoudsplan VvE

Een meerjaren-onderhoudsplan  is een methode om het noodzakelijk  onderhoud voor een langere inzichtelijk te maken. Wat is het doel van een MJOP? Een MJOP heeft meerdere doelen: – Het geeft…

Lees verder