Ja, een collectieve verzekering als een gezamenlijke opstalverzekering is wettelijk verplicht. Hiermee zijn de gemeenschappelijke delen van de VvE gedekt tegen schade. Bovendien is het goedkoper dan individueel verzekeringen.