De vergadering van de VvE vindt minimaal één maal per jaar plaats.