In het modelreglement VvE c.q. splitsingsreglement staat onder andere wat uw rechten en plichten zijn als appartementseigenaar.

Bekijk de modelreglementen vanaf 2006.