Wat is een VvE?

Wat is een VvE?

De Vereniging van Eigenaars (VvE) voert het beheer van de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex en ziet toe op de nakoming van de verplichtingen die de appartementseigenaren ten opzichte van elkaar hebben.

Een actieve VvE voldoet aan de eisen van de wet. Een VvE vergadert minimaal één keer per jaar, heeft een collectieve (opstal)verzekering, pleegt structureel onderhoud en spaart voor toekomstig groot onderhoud. De VvE heeft bovendien een bestuur(der) die de lopende zaken beheert.

Een goed functionerende VvE is belangrijk voor alle betrokkenen. Alleen een actieve VvE zorgt voor een structureel goed onderhouden appartementencomplex. Een actieve VvE zorgt voor regelmatig onderhoud en voorkomt zo verwaarlozing, te hoge kosten en ingrijpen door de overheid c.q. de gemeente.

Geen reactie's

Geef een reactie