Werkwijze

Onze werkwijze is gericht op een transparante en heldere communicatie. Onze dienstverlening dient aan te sluiten op de eisen en wensen van de VvE. We zorgen ervoor dat u krijgt waar u behoefte aan heeft en niet te veel betaald. We bieden drie standaard dienstenpakketten aan. U kunt tevens een pakket op maat samenstellen.

 

Basispakket

Het basispakket is een pakket waarmee de noodzakelijke administratieve en financiële diensten uit handen worden genomen. Het basispakket bestaat uit:

 

1. Administratief beheer
2. Financieel beheer

 

We verzorgen de administratie en zorgen ervoor dat de financiële administratie in goede banen wordt geleid. We verzorgen de maandelijkse bijdragen van de leden, stellen de jaarbegroting op en verzorgen de jaarrekening.

Een uitgebreide omschrijving van het basispakket.

 

Uitgebreid pakket

Het uitgebreid pakket omvatten diensten die zijn gericht op de volledige dagelijkse bestuurszaken. De organisatorische aspecten van VvE beheer zijn in het pakket opgenomen. De uitgebreid pakket bestaat uit:

 

1. Administratief beheer
2. Financieel beheer
3. Organisatorisch beheer

 

Als aanvulling op het basis-pakket adviseren we het bestuur met de dagelijkse gang van zaken, en nemen organisatorische werkzaamheden uit handen, zoals het verzorgen we de ledenvergadering, verzorgen van de contacten met leveranciers over het bouwkundig beheer en onderhoud.

 

Een uitgebreide omschrijving van het uitgebreide pakket.

 

Compleet pakket

Het complete pakket is gericht op het totaal aan activiteiten die tot het dagelijks bestuurszaken behoren, inclusief de activiteiten op het gebied van technisch beheer. Als aanvulling op het uitgebreide pakket nemen we de activiteiten uit handen op bouwkundig gebied. Hiertoe behoort

 

1. Administratief beheer
2. Financieel beheer
3. Organisatorisch beheer
4. Bouwkundig beheer

 

Tot het bouwkundig beheer hoort onder andere het aannemen en verwerken van technische storingen en reparatieverzoeken (24 uur per dag), het uitzetten en implementeren van het onderhoudsbeleid op basis van periodieke inspecties door onze ervaren ingenieurs.

 

Een uitgebreide omschrijving van het complete pakket.

 

Maatwerkpakket

Het maatwerk-pakket is bedoeld voor de VvE die een aanvulling wenst op de huidige pakketten, of juist een geheel ander pakket wilt samenstellen. De wensen worden in overleg overeengekomen, waarbij diensten uit de verschillende pakketten kunnen worden gecombineerd en kunnen worden aangevuld met aanvullende diensten.

 

Een maatwerkpakket wordt in overleg opgesteld. U kunt ons bereiken door het contactformulier in te vullen of te bellen.