Basispakket

Het Basis dienstenpakket is gericht op zorgeloos VvE Beheer en omvat dienstverlening op het gebied van Administratief en Financieel beheer. Met het basispakket bent u tegen een voordelig tarief verzekerd van de noodzakelijke werkzaamheden. Armada VvE Beheer neemt met dit pakket behoorlijk wat werk uit handen.

 

De administratieve dienstverlening omvat de volgende dienstverlening:

1. Het opstellen van het ledenregister;
2. Inrichten van de administratie en de boekhouding;
3. Voeren van de eigenarenadministratie;
4. Aanmelding van de gegevens van de VvE bij de Kamer van Koophandel;
5. Het verzorgen van de archivering van de verenigingsstukken;
6. Selecteren van (vaste) leveranciers die in opdracht van de VvE werkzaamheden zullen verrichten, in overleg met de VvE.
7. Toezien op de inhoud van de verzekeringen; in overleg met de tussenpersoon controleren of de verzekeringen aansluiten bij de wensen van de VvE.
8. Digitaal VvE Dossier (voor ieder lid toegankelijk).

 

De financiële dienstverlening bestaat uit de volgende dienstverlening:

1. Openen en administreren van een bankrekening voor de VvE;
2. Incasseren en administreren van de VvE-bijdragen van de leden;
3. Aanmanen indien er sprake is van achterstand van betalen van de servicebijdrage;
4. Verzorgen van (door het bestuur geaccordeerde) betalingen;
5. Geld reserveren (overschrijven) voor het reservefonds (de reserveringsrekening);
6. Het opstellen van de jaarbegroting en toelichten aan het bestuur;
7. Het opstellen van de jaarrekening (balans en exploitatierekening);
8. Berekenen van het aandeel in het reservefonds ten behoeve van de individuele belastingaangiften (box 3).

 

Kostenindicatie basis pakket

Voor een passend tarief, gebaseerd op de omvang van uw VvE, kunt u gebruik maken van het basispakket. Als u gebruik maakt van het basispakket kunt u overwegen om gebruik te maken van aanvullende dienstverlening van Armada VvE Beheer. In overleg worden de werkzaamheden bepaald en ontvangt u hiervoor altijd vooraf een offerte.