Compleet pakket

Het Compleet pakket richt zich op volledige ondersteuning, inclusief het opzetten onderhoudsbeleid, actualiseren van meerjarenonderhoudsplannen en inclusief een 24-uurs storingsdienst voor klachtenonderhoud.
Indien werkzaamheden begeleid dienen te worden kunt u gebruik maken van onze expertise op het gebied van inkoop en begeleiding van werkzaamheden.

 

De administratieve dienstverlening omvat de volgende diensten:

1. Het opstellen van het ledenregister;
2. Inrichten van de administratie en de boekhouding;
3. Voeren van de eigenarenadministratie;
4. Aanmelding van de gegevens van de VvE bij de Kamer van Koophandel;
5. Het verzorgen van de archivering van de verenigingsstukken;
6. Selecteren van (vaste) leveranciers die in opdracht van de VvE werkzaamheden zullen verrichten, in overleg met de VvE.
7. Toezien op de inhoud van de verzekeringen; in overleg met de tussenpersoon controleren of de verzekeringen aansluiten bij de wensen van de VvE.
8. Digitaal VvE Dossier (voor ieder lid toegankelijk).

 

De financiële dienstverlening bestaat uit de volgende diensten:

1.Openen en administreren van een bankrekening voor de VvE;
2. Incasseren en administreren van de VvE-bijdragen van de leden;
3. Aanmanen indien er sprake is van achterstand van betalen van de servicebijdrage;
4. Verzorgen van (door het bestuur geaccordeerde) betalingen;
5. Geld reserveren (overschrijven) voor het reservefonds (de reserveringsrekening);
6. Het opstellen van de jaarbegroting en toelichten aan het bestuur;
7. Het opstellen van de jaarrekening (balans en exploitatierekening);
8. Berekenen van het aandeel in het reservefonds ten behoeve van de individuele belastingaangiften (box 3).

 

Het organisatorisch beheer omvat de volgende diensten:

1. Advisering van het bestuur bij de dagelijkse gang van zaken.
2. Verzorgen van het contact met leveranciers omtrent bouwkundig beheer en onderhoud.
3. Het organiseren van de algemene ledervergadering: verzorgen van de agenda en bijlagen, reserveren van een vergader- of spreekruimte, versturen van de uitnodigingen en vergaderstukken, bijwonen van vergaderingen, notuleren en distributie van de notulen.
4. Het bijwonen van bestuursvergaderingen.
5. Sleutelbeheer en beheer van sleutelcertificaten (indien wenselijk).

 

Het bouwkundig beheer omvat de volgende dienstverlening:

1. Het aannemen en verwerken van technische storingen en reparatieverzoeken.
2. Opstellen van de jaarlijkse preventieve onderhoudswerkzaamheden (jaarplan), op basis van een jaarlijkse bouwkundige inspectie.
3. Beheren van de onderhoudscontracten.
4. Begeleiding van onderhoudswerkzaamheden (tot een vastgesteld bedrag).
5. Begeleiding van groot onderhoud (op basis van een aanvullende offerte).
6. Actualisatie van het meerjaren-onderhoudsplan .

 

Kostenindicatie compleet pakket

Voor een passend tarief, gebaseerd op de omvang van uw VvE, kunt u gebruik maken van het complete dienstenpakket. Als u gebruik maakt van het complete pakket kunt u overwegen om gebruik te maken van aanvullende dienstverlening van Armada VvE Beheer. In overleg worden de werkzaamheden bepaald en ontvangt u hiervoor altijd vooraf een offerte.